Giường bênh 3 tay quay có bô vệ sinh

Giường bênh 3 tay quay có bô vệ sinh

Chức năng : Nâng đầu giường, nâng chân, quay bô vệ sinh

Giá bán: Liên hệ

  • Chi tiết sản phẩm