TB Phòng XN

TB Phòng XN

 1. Máy Phân Tích Sinh Hóa

  Máy Phân Tích Sinh Hóa

  Máy Phân Tích Sinh Hóa
 2. Máy Xét Nghiệm Helicobacter Pylori

  Máy Xét Nghiệm Helicobacter Pylori

  Máy Xét Nghiệm Helicobacter Pylori
 3. Máy Phân Tích Huyết Học

  Máy Phân Tích Huyết Học

  Máy Phân Tích Huyết Học
 4. Máy Phân Tích Nước Tiểu
 5. Máy Xét Nghiệm Miễn Dịch, Elisa

  Máy Xét Nghiệm Miễn Dịch, Elisa

  Máy Xét Nghiệm Miễn Dịch, Elisa
 6. Máy Lắng Máu

  Máy Lắng Máu

  Máy Lắng Máu
 7. Máy đo Billiburin

  Máy đo Billiburin

  Máy đo Billiburin
 8. Máy đo Hemoglobin

  Máy đo Hemoglobin

  Máy đo Hemoglobin
 9. Máy lắc tiểu cầu và bảo quản

  Máy lắc tiểu cầu và bảo quản

  Máy lắc tiểu cầu và bảo quản
 10. Kính Hiển Vi

  Kính Hiển Vi

  Kính Hiển Vi