Thiết Bị Phục Hồi Chức Năng

Thiết Bị Phục Hồi Chức Năng

 1. Dụng cụ kéo cổ

  Dụng cụ kéo cổ

  Dụng cụ kéo cổ
 2. Giường kéo cột sống bằng tạ

  Giường kéo cột sống bằng tạ

  Giường kéo cột sống bằng tạ
 3. Giường kéo cột sống bằng tay quay

  Giường kéo cột sống bằng tay quay

  Giường kéo cột sống bằng tay quay
 4. Giường điện kéo cột sống

  Giường điện kéo cột sống

  Giường điện kéo cột sống
 5. Máy siêu âm trị liệu

  Máy siêu âm trị liệu

  Máy siêu âm trị liệu
 6. Máy điện cơ, điện phân

  Máy điện cơ, điện phân

  Máy điện cơ, điện phân
 7. Máy điều trị sóng ngắn

  Máy điều trị sóng ngắn

  Máy điều trị sóng ngắn
 8. Máy điều trị từ trường

  Máy điều trị từ trường

  Máy điều trị từ trường
 9. Máy điều trị tần số sóng RF

  Máy điều trị tần số sóng RF

  Máy điều trị tần số sóng RF
 10. Giường vật lý trị liệu

  Giường vật lý trị liệu

  Giường vật lý trị liệu
 11. Gối Massage Pillow
 12. Xe Đạp Chân Không
 13. Dụng Cụ Tập Vật Lý Trị liệu