Thiết Bị Bệnh Viện Phòng Khám

Thiết Bị Bệnh Viện Phòng Khám

 1. Máy huyết áp

  Máy huyết áp

  Máy huyết áp
 2. Ống nghe

  Ống nghe

  Ống nghe
 3. Máy xông mũi họng

  Máy xông mũi họng

  Máy xông mũi họng
 4. Máy scan mạch
 5. Máy điện tim
 6. Máy điện não, điện cơ
 7. Máy đo loãng xương
 8. Máy đo chức năng hô hấp
 9. Máy sốc tim
 10. Đèn khám
 11. Monitor theo dõi bệnh nhân
 12. Sản khoa
 13. Nhãn khoa
 14. Bàn mổ
 15. Đèn mổ