TB Phòng XN

TB Phòng XN

  1. Máy Phân Tích Sinh Hóa
  2. Máy Xét Nghiệm Helicobacter Pylori
  3. Máy Phân Tích Huyết Học
  4. Máy Phân Tích Nước Tiểu
  5. Máy Xét Nghiệm Miễn Dịch, Elisa
  6. Máy Lắng Máu
  7. Máy đo Billiburin
  8. Máy đo Hemoglobin
  9. Máy lắc tiểu cầu và bảo quản
  10. Kính Hiển Vi